Kortfattet oversigt over dansk signalering

Oprettet 000924

 Printer-venlige farver


Nedenstående er en komprimeret oversigt over nutidige signalbegreber ifølge Banestyrelsens SikkerhedsReglement af 1975 (SR1975). De viste signalbegreber er repræsentative udpluk og de tilhørende forklaringer er stærkt forenklede.
 

Signaltyper

I      : Indkørselssignal
SI    : Stationsbloksignal for Indkørsel
PU  : Perronudkørselssignal
SU  : Stationsbloksignal for Udkørsel
U    : Udkørselssignal
AM : Automatisk Mellembloksignal
VI   : Venstrespor-Indkørselssignal
VU  : Venstrespor-Udkørselssignal
DV  : Dværgsignal

Signalbegreb

Betydning

Stop

 • Stop

Stop Og Ryk Frem (SORF)

 • Stop
 • Indenfor stationsgrænsen:
  • Fortsæt med max. 40 km/h, togvejen er ikke garanteret at være fri 
 • Udenfor stationsgrænsen:
  • Fortsæt med max. 60 km/h

Kør

 • Fortsæt med foreskreven hastighed
 • Næste hovedsignal må påregnes at vise "Stop"

Kør 

(med begrænset hastighed, 40 km/h) 
 • Fortsæt med max. 40 km/h
 • Næste hovedsignal må påregnes at vise "Stop" 

Kør 

(med begrænset hastighed, 60 km/h) 
 • Fortsæt med max. 60 km/h
 • Næste hovedsignal må påregnes at vise "Stop" 

Kør 

(med strækningshastighed, 80km/h eller højere) 
 • Fortsæt med strækningshastighed
 • Næste hovedsignal må påregnes at vise "Stop"

Kør Igennem

 • Fortsæt med foreskreven hastighed
 • Næste hovedsignal viser mindst "Kør"
 • Indenfor stationsgrænsen: 
  • Udkørselssignalet viser mindst "Kør"
  • Alle andre hovedsignaler viser "Kør Igennem" 

Kør Igennem

(med strækningshastighed, 80km/h eller højere) 
 • Fortsæt med strækningshastighed
 • Udkørselssignalet viser mindst "Kør"
 • Alle andre hovedsignaler viser "Kør Igennem"

Betinget Stop

(Kun på Københavns S-bane)
 • Kør som tilladt ifølge førerrumssignalet
 • Tog uden virksomt førerrumssignal: Stop

Forbikørsel Forbudt

 • Stop

Forsigtig Forbikørsel Tilladt

 • Signalet må passeres med forsigtighed, sporet kan ikke påregnes at være frit

Forbikørsel Tilladt

  Signalet må passeres, sporet er frit

Signalet Annulleret

 • Signalet må ignoreres 


[Tilbage] [Hjem]
[Kommentarer]