Start

USA-togtur, efterår 2003

 Næste

Butler ligger ca. 50 km nord for Pittsburgh. Igennem Butler går to jernbaner, The Buffalo & Pittsburgh Railroad (B&P) og the Bessemer & Lake Erie Railroad (B&LE). Sidstnævnte transporterer malm og sandsten fra Lake Erie til Pittsburgh, og kul den anden vej, og udveksler trafikken med Union Railroad.

Der kører kun et til to daglige togpar på den sydligste del af B&LE (og et enkelt på B&P), men jeg var kommet undervejs med det omtrentlige tidspunkt for et af dem. Så jeg kørte til Butler for at følge toget ned mod Pittsburgh, og satte mig til at vente på en Burger King parkeringsplads ved banerne. Lidt efter dukkede en skinnekørende bil op på B&P - det regelmæssige sporeftersyn. Bilen standsede ved Burger King, og ud kom chaufføren og (formodes det) hans ca. 10-årige datter. Og så gik de til frokost... Lidt efter dukkede et lokalgodstog op på B&LE, på vej tilbage fra en af byens stålvirksomheder.