Forrige

USA-togtur, efterår 2003

 Næste

Grafton er en slags samlingspunkt for kul fra minerne langs Cowen Subdivision og fra den tidligere Monongahela Railway (MGA) i Pennsylvania. Fra Grafton kører kullene mod øst, ad Mountain Subdivision til Cumberland og videre mod østkysten.

MGA ejes af Norfolk Southern (NS), men CSX har også adgang til minerne her. CSX' trafik mod øst fra MGA går altovervejende via Grafton og Mountain Subdivision, mens trafikken mod nordøst og mod vest kører nord fra Brownsville til Pittsburgh og videre derfra. Al NS' trafik fra MGA går til Pittsburgh, og videre derfra mod øst, nord eller vest.