Tilbage

USA-togtur, efterår 2003

 Næste

Ud over Norfolk Southern, CSX og Union RailRoad byder Pittsburgh også på en række små baner. Denne tur gav ikke lejlighed til at hellige megen tid til dem, men nedenfor er der for fuldstændighedens skyld en kort beskrivelse af dem.
Amtrak står for persontrafikken, og kører på NS' og CSX' strækninger. Pittsburghs Pennsylvania Station (ved Downtown) trafikeres af 3 daglige togpar. Three Rivers" kører mellem New York og Chicago. Toget kører på NS' Pittsburgh Line til stationen, og derfra at Fort Wayne Line nidere mod Ohio og Chicago. "The Pennsylvanian" kører mellem New York og Pittsburgh, også på NS' Pittsburgh Line. Toget bliver vendt ved at bakke ud til sportrekanten ved AVR, vende hele toget, og derefter bakke ind til stationen igen! Endelig kører "The Capitol Limited" mellem Washington og Chicago. Toget kører ad CSX til Braddock og videre nord mod Downtown, hvor det inden stationen kører over på NS' strækning for turen videre mod Chicago ad Fort Wayne Line.

Resten af banerne i Pittsburgh byder ikke på så megen trafik, typisk et togpar i døgnet:
Pittsburgh & Ohio Central (POC) er en shortline der "bor" i McKees Rocks. Den arbejder på hverdage og har dels et tog arbejdende på Neville Island (øen i Ohio River lidt nord for McKees Rocks), dels et arbejdende tog på en at strækningerne sydvest for byen. Den længste strækning er ca. 25 km.

Pittsburgh, Allegheny & McKees Rocks (PAM) er en lille rangerbane, der betjener et industrikompleks i McKees Rocks.

Wheeling & Lake Erie er en halvstor regionalbane i Ohio, med en enkelt strækning gennem Pittsburgh til Connellsville, og med "trackage rights" over CSX til Hagerstown i Maryland. W&LE ejer ca. 900 km strækning, og trafikerer et rutenet vie "trackage rights" ialt ca. 1400 km. Strækningen gennem Pittsburgh har et dagligt lokalgodstog, et lille gennemgående kokstog og endelig ca. en gang om ugen i efterår og vinter et korntog fra Ohio til Maryland.

Allegheny Valley Railroad er en shortline langs den sydøstlige bred af Allegheny River. Desuden drives en lille stump strækning ved Monongahela River, overtaget efter Monongahela Connecting Railroad, der gik konkurs med LTV Steel for nylig. Som omtalt under CSX har AVR ved årsskiftet 2003/2004 overtaget CSX' nord/sydgående sidebaner for at opdyrke lokaltrafikken.

Bessemer & Lake Erie er en ca. 200 km regionalbane, fra havnen i Conneaut ved Lake Erie, til Pittsburghs North Bessemer Yard. Trafikken er hovedsageligt jernmalm fra søerne til USS' Edgar Thomson stålværk samt kul fra der omlæsses fra pramme ved Duquesne og som skal udskibes på søerne fra Conneaut. Der kører 1-2 daglige togpar til Pittsburgh, og 1-2 yderligere togpar på den nordligste del af B&LE.

McKeesport Connecting Railroad (MKC) er en bane der betjener stålindustri ved McKeesport. Banen kører i dag udelukkende på fabriksområdet, og trækkraften er et enkelt leaset lokomotiv fra Union Railroad.

Sidst, og absolut mindst, er Turtle Creek Industrial Railroad (TCKR). Banen er ca. 15 km lang, og ejes af en mindre stålindustri i Export, for enden af strækningen. Desuden kører af og til nogle vogne træ til en trælast, men trafikken er et tog frem og tilbage 1-2 gange ugentligt efter behov. Typisk er toget blot en eller to vogne - guf for sidebaneromantikere...