Forrige

USA-togtur, efterår 2003

 Næste

Af de øvrige aktører er Union Railroad (URR) den mest interessante. URR ejes af United States Steel (USS), og eksisterer for at betjene USS' stålindustrier i området. I stålindustriens storhedstid havde USS 5 komplette stålværker i Pittsburghs sydlige omegn, men i dag er kun Edgar Thomson Works tilbage. Desuden er Clairton Works blevet til verdens største koksværk, og USS har også et valseværk i området.
URR's spornet er ganske komplekst. Især i området ved Duquesne og Port Perry, et område der mest af alt minder om en overfyldt modeljernbane! Fra Port Perry går en strækning mod nord til North Bessemer Yard, hvor URR udveksler jernmalm, kul og stålskrot med Bellemer & Lake Erie (BLE). Fra Duquesne går strækningen gennem URR's rangerbanegård og mod vest/syd til koksværket ved Clairton, lidt udenfor kortet mod syd. Desuden går en sidebane til et udvekslingspunkt med Wheeling & Lake Erie (WLE). URR har en ganske konstant strøm af togbevægelser frem og tilbage over spornettet, 24 timer i døgnet, 7 dage om ugen...