Forrige / Previous

Start

 Næste / Next

Stedet vi kiggede efter var et parkeringshus ved Huey P. Long Bridge. Broen går over Mississippi-floden, og for at få tilstrækkelig frihøjde er ramperne meget lange henover det flade land. Broen er totalt ca. 7 km lang.

Toget er på vej østpå, mod byen. Det kørte meget langsomt, og gik til sidst i stå. Det holdt et kvarters tid, formentlig for at køle lokomotiverne, inden det igen satte sig i bevægelse.

The location we were looking for was a parking garage by the Huey P. Long bridge. The bridge spans the Mississippi River, and to gain sufficient height the ramps are very long over the flat land. The bridge totals 4½ miles.

The train heads east, towards town. It came very slowly and finally stalled. It sat for about 15 minutes, likely to cool the locomotives, before moving again.