Lundsten's Basement

Welcome to Carsten Lundsten's private quarters.


Jernbanesignaler og sikkerhed

Railroad Signaling, Safety and Operations

Danske signaler (hovedsageligt på engelsk)
Danish Railway Signaling
Nordamerikansk signalering (kun engelsk tekst)
North American Signaling

Jernbanebilleder

Railfanning

Det vestlige Pennsylvania (kun engelsk tekst)
Diverse jernbanebilleder, 2008
Western Pennsylvania Railfanning
Misc rail pictures, 2008 (Danish captions only)
California, Arizona og New Mexico, sommeren 2002 CA, AZ and NM, summer 2002 (Danish captions only)
West Virginia og Pennsylvania, efterår 2003 WV and PA, fall 2003 (Danish captions only)
Colorado og New Mexico, forår 2004 CO and NM, spring 2004 (Danish captions only)
Louisiana, Mississippi og Texas, efterår 2004 
Louisiana, Mississippi and Texas, fall 2004
Tyskland og Belgien, forår 2005
Germany and Belgium, spring 2005
Californien og Arizona, efterår 2005 California and Arizona, fall 2005
Louisiana og Texas, marts 2006
Louisiana and Texas, March 2006
Vestlige Pensylvania, oktober 2006 Western Pensylvania, October 2006
Syden og Midtvesten, maj 2008South and Midwest, May 2008
England, maj 2009England, May 2009
England, november 2009England, November 2009
England, april 2010England, April 2010

Modeljernbane

Model Railroading

Mit nuværende modeljernbaneprojekt (engelsk tekst)
My current Model Railroad Project
Mit tidligere modeljernbaneprojekt
My previous Model Railroad Project

Kommentarer

Comments