Forrige

USA-togtur, efterår 2003

 Næste

Cumberland er forgreningspunktet mellem strækningen fra Baltimore til Chicago (via Pittsburgh), og den tidligere hovedstrækning fra Baltimore til St. Louis. Jernbanerne i Cumberland er oprindeligt bygget af Baltimore & Ohio Railroad, som senere blev en del af CSX. Gennem Cumberland løb også Western Maryland Railroad, som også blev en del af CSX, men som sekundær og parallel strækning til B&O's blev Western Maryland nedlagt. 

Strækningen mod St. Louis er i dag ikke en gennemgående hovedstrækning, og den fungerer overvejende som forbindelse til kulminerne i det nordvestlige West Virginia og sydvestlige Pennsylvania. Trafikken udgøres af 8-10 daglige tog, så vi valgte at vente i Cumberland på et tomt kultog, og så følge det vest til Grafton, West Virginia. Strækningen er CSX' Mountain Subdivision, og er dobbeltsporet det meste af vejen. 

Her kører "vores" tog, E725, ud ad Mountain Subdivision og Cumberland, med ca. 130 vogne på krogen.