Startsiden

USA, forår 2004

 Næste

Det er den første maj 2004, tidlig morgen ved Dalies, New Mexico. Dalies er omtalt andetsteds, men her er et tog på vej mod øst med kun 10 miles (16 km) ned til Belen og personaleskift. Strækningen vest for Belen trafikeres normalt med venstrekørsel, på grund af stigningsforholdene på de to hovedspor. I baggrunden er der sat signal for et tog som kort efter kom buldrende op fra Belen.