Forrige / Previous

Start

 Næste / Next

Der var ikke rigtig gang i andet på banen, så det var dårlige nyheder at dette tog ikke skulle læsse, men blot blev parkeret. Minen havde nemlig lige læsset et tog, og havde ikke kul til endnu et tog før om aftenen. Så toget blev parkeret her, lige før indgangssporskiftet til minens vendesløjfe.

There wasn't anything else going on on the railroad, so it was more bad news that this train wasn't going to load, but was to be tied down. The mine had just loaded another train, and wouldn't have enough coal until that evening. So the train was tied down here, just before the switch to the balloon track.