Forrige / Previous

Start

 Næste / Next

Der er en mindre rangerbanegård i Lake Charles. Et BNSF-tog kommer fra New Orleans og standser kortvarigt. Forreste lokomotiv er blevet lappet efter et overkørselsuheld i Arizona for et par år siden, og kun nødtørftigt malet.

There's a little yard in Lake Charles. A BNSF mixed freight rolls in from New Orleans for a brief stop. The lead unit has been repaired after a road crossing accident in Arizona years back, and the paint only patched.