Forrige / Previous

Start

 Næste / Next

Tidligere på morgenen havde vi brugt ventetiden på at kigge på det lokale rangerterræn i Vicksburg. Her er et rangertræk ved at trykke nogle vogne tilbage i risten.

Rangerterrænet er beliggende langs Mississippi, mens hovedstrækningen nærmest gør på tværs af floden. De er kun forbundet i sydenden, og alle arbejdende tog til/fra øst må bakke ud/ind af risten. Det særprægede arrangement skyldes at der også gik en strækning langs floden, men i dag er der kun lokal trafik på den strækning. Terrænforholdene umuliggør en forbindelse i nordenden, så CKCS må leve med besværet.

Earlier in the morning we had spent the time exploring Vicksburg Yard. Here the local switcher is shoving a cut of cars back in the yard.

The yard is located along the Mississippi, while the mainline basically crosses the river. They're only connected in the south end, and all yarding trains to/from east have to back out of/into the yard. The strange arrangement is due to the yard being part of a line along the river, but this line today only serves local traffic. Due to the terrain it's not possible to connect the north end of the yard, and KCS has to put up with the trouble.